Extras

  Video thumbnail: Detroit Performs Ruben Studdard

  Detroit Performs

  Ruben Studdard

  Ruben Studdard, Detroit Performs Live 2017/Segment 6

  Ruben Studdard

  Video thumbnail: Detroit Performs Ethan Daniel Davidson

  Detroit Performs

  Ethan Daniel Davidson

  Ethan Daniel Davidson, Detroit Performs Live 2017/Segment 2

  Ethan Daniel Davidson

  Video thumbnail: Detroit Performs Tom Butwin

  Detroit Performs

  Tom Butwin

  Tom Butwin, Detroit Performs Live 2017/Segment 3

  Tom Butwin

  Video thumbnail: Detroit Performs The Miracles Revue

  Detroit Performs

  The Miracles Revue

  The Miracles Revue, Detroit Performs Live 2017/Segment 7

  The Miracles Revue

  Video thumbnail: Detroit Performs Alexander Zonjic

  Detroit Performs

  Alexander Zonjic

  Alexander Zonjic, Detroit Performs Live 2017/Segment 5

  Alexander Zonjic

  Video thumbnail: Detroit Performs Lady Sunshine

  Detroit Performs

  Lady Sunshine

  Lady Sunshine, Detroit Performs Live 2017/Segment 4

  Lady Sunshine

  Video thumbnail: Detroit Performs Jill Scott

  Detroit Performs

  Jill Scott

  Jill Scott, Detroit Performs Live 2017/Segment 1

  Jill Scott