Extras

Video thumbnail: Detroit Performs  Ruben Studdard

Detroit Performs

Ruben Studdard

Ruben Studdard, Detroit Performs Live 2017/Segment 6

Ruben Studdard

Video thumbnail: Detroit Performs  Alexander Zonjic

Detroit Performs

Alexander Zonjic

Alexander Zonjic, Detroit Performs Live 2017/Segment 5

Alexander Zonjic

Video thumbnail: Detroit Performs  Ethan Daniel Davidson

Detroit Performs

Ethan Daniel Davidson

Ethan Daniel Davidson, Detroit Performs Live 2017/Segment 2

Ethan Daniel Davidson

Video thumbnail: Detroit Performs  The Miracles Revue

Detroit Performs

The Miracles Revue

The Miracles Revue, Detroit Performs Live 2017/Segment 7

The Miracles Revue

Video thumbnail: Detroit Performs  Tom Butwin

Detroit Performs

Tom Butwin

Tom Butwin, Detroit Performs Live 2017/Segment 3

Tom Butwin

Video thumbnail: Detroit Performs  Lady Sunshine

Detroit Performs

Lady Sunshine

Lady Sunshine, Detroit Performs Live 2017/Segment 4

Lady Sunshine

Video thumbnail: Detroit Performs  Jill Scott

Detroit Performs

Jill Scott

Jill Scott, Detroit Performs Live 2017/Segment 1

Jill Scott