Extras

  Video thumbnail: Detroit Performs Kadima Mental Health Services

  Detroit Performs

  Kadima Mental Health Services

  Kadima Mental Health Services | Episode 902/Segment 1

  Kadima Mental Health Services

  Video thumbnail: Detroit Performs Painter Linda Ward

  Detroit Performs

  Painter Linda Ward

  Painter Linda Ward | Episode 902/Segment 2

  Painter Linda Ward

  Video thumbnail: Detroit Performs OrchKids

  Detroit Performs

  OrchKids

  OrchKids | Episode 902/Segment 3

  OrchKids

  Video thumbnail: Detroit Performs Author and Painter Jennifer Lanzilotti

  Detroit Performs

  Author and Painter Jennifer Lanzilotti

  Author and Painter Jennifer Lanzilotti | Episode 901/Segment 2

  Author and Painter Jennifer Lanzilotti

  Video thumbnail: Detroit Performs Woodturner Steve Kolpacke

  Detroit Performs

  Woodturner Steve Kolpacke

  Woodturner Steve Kolpacke | Episode 901/Segment 1

  Woodturner Steve Kolpacke

  Video thumbnail: Detroit Performs Painter Tania Dibbs

  Detroit Performs

  Painter Tania Dibbs

  Painter Tania Dibbs | Episode 901/Segment 3

  Painter Tania Dibbs